Překlady odborných textu

Přeložit běžný text většinou zvládne kdejaký student. Na překlad odborného textu už je ale zapotřebí povolat na pomoc odborníka. Často však nestačí jen osoba, která, která rozumí cizímu jazyku. Pro zachování kvalitního odborného obsahu je zapotřebí text zpracovat člověkem, který se v daném oboru velmi dobře orientuje. U překladů se totiž nejedná jen o správnost přeložené terminologie, ale také o pochopení smyslu a zachování kontextu. Text po překladu musí zůstat minimálně stejně čtivý, stylisticky správný a odborný tak, jako jeho původní cizojazyčná verze.

Více překladatelů = více zkušeností

Ani ten nejlepší překladatel, dokonce ani rodilý mluvčí, není kompetentní k tomu, aby zvládl přeložit texty všech odvětví. Výhodou agentury Express-překlady.cz je široké spektrum pečlivě vybraných překladatelů napříč různými specializacemi. Můžete se tedy spolehnout na kvalitní překlady textů z technických, ekonomických, humanitních, zdravotnických a dalších oborů.

Co je možné přeložit?

·        Manuály, normy, technická dokumentace,

·        Webové stránky a propagační materiály,

·        Projektové dokumentace a studie,

·        Odborné publikace a články,

·        Obchodní korespondence,

·        Katalogy, brožury a propagační materiály,

·        Smlouvy a právní dokumenty,

·        Účetní závěrky, výroční zprávy,

a spousta dalších odborně zaměřených textů

Pro zvýšení kvality překladu po odborné i stylistické stránce je možné dohodnout si následnou kontrolu přeloženého textu druhým nezávislým překladatelem a korektorem.