Jazykové korektury

Chyby snižují důvěryhodnost textu

Můžete si být jistí svou perfektní znalostí jazyka a textu věnovat velké úsilí, ale zpravidla vždy se v něm ocitne nějaká chyba, kterou díky autorské slepotě neuvidíte. Jakákoli pravopisná, gramatická nebo stylistická chyba pravděpodobně významně sníží důvěryhodnost textu, což je zejména v obchodním světě nežádoucí. Pokud je pro vás nějaký text opravdu důležitý, je vždy vhodné objednat si korekturu.

Co zahrnuje korektura?

Korektura je oprava pravopisných a gramatických chyb v textu. Tato služba spočívá především v kontrole interpunkce a gramatiky, včetně opravy lexikálních, morfologických a syntaktických chyb, úpravě neobvyklých větných struktur a nekonzistentně používaných jazykových prostředků. Komplexní korektura zahrnuje také opravu slovosledu, odstranění nadbytečných slov a forem (pleonasmy) atd.

Korektura českého i cizího jazyka

Korektura textu vyžaduje vynikající znalost cílového jazyka, proto se u nás korekturám věnují převážně rodilí mluvčí daných jazyků. Jazykovou korekturu si můžete objednat pro český, ale také pro anglický text nebo dokumenty ve slovenštině. Vybírat můžete ze 32 světových jazyků.

Korektura může zlepšit kvalitu práce

Korektura je nezbytnou součástí procesu překladu a určuje konečnou kvalitu přeloženého dokumentu. Ať už se jedná o dopis, dokument, bakalářskou práci, uživatelskou příručku nebo propagační text, je zde často prostor pro zlepšení, který odhalí nezávislé oči. Naši korektoři vám mohou pomoci nejen s korekturou, ale po dohodě je možné upravit také styl a strukturu textu, vylepšit či zjednodušit formulace a celkově přizpůsobit text vašim očekáváním.