Co je to normostrana?

Normostrana: Základní jednotka pro měření rozsahu textu

 

Pokud jste se někdy setkali s překladatelstvím činností nebo jste zadávali překladatelské práce, pravděpodobně jste se setkali s pojmem normostrana. Tento termín je klíčovým prvkem v oblasti překladů a redakční práce, ale co přesně znamená a proč je tak důležitý?

 

 Co je to normostrana?

Normostrana je standardizovaná jednotka používaná k měření rozsahu textu. V České republice a na Slovensku se obvykle definuje jako text o rozsahu 1800 znaků včetně mezer. Tato jednotka umožňuje překladatelům, korektorům a dalším profesionálům v oblasti jazykových služeb stanovit cenu, odhadnout čas potřebný k dokončení práce a zajistit transparentní měřítko pro různé typy dokumentů bez ohledu na jejich formátování.

 

 Proč se používá normostrana?

 

Normostrana představuje univerzální měřítko, které umožňuje snadné srovnání a ocenění různých textových projektů. Bez takové standardizované jednotky by bylo komplikované určit spravedlivou cenu za překladatelské nebo redakční služby, protože rozsah a složitost textu mohou výrazně kolísat. Normostrana také usnadňuje komunikaci mezi zákazníkem a poskytovatelem služeb tím, že poskytuje jasný a srozumitelný základ pro odhady a fakturaci.

 

 Jak se počítá normostrana?

 

Počet normostran v dokumentu lze spočítat zjištěním celkového počtu znaků v dokumentu (včetně mezer) a jeho následným rozdělením číslem 1800. Většina textových editorů, jako je Microsoft Word, nabízí funkci počítání znaků, což usnadňuje tento výpočet.

 

 Význam normostrany v překladatelském oboru

 

V překladatelském odvětví je normostrana nezbytná pro určení rozsahu práce a jejího ocenění. Překladatelé často uvádějí své ceny na základě normostrany, což klientům umožňuje srovnávat nabídky a odhady od různých poskytovatelů. Tento systém také přispívá k transparentnosti a spravedlnosti v celém odvětví tím, že zajišťuje, že cena za překladatelské služby je úměrná množství a složitosti práce. V některých případech je cena překladů stanovena nikoliv na základě normostran, ale na ceně za slovo. Například 1Kč/slovo. Přičemž v českém prostředí zpravidla odpovídá jedné NS text o rozsahu 250 slov.

 

Normostrana je klíčovým prvkem v oblasti překladů a jazykových služeb, který umožňuje standardizaci měření textu. Díky jejímu využití mohou překladatelské agentury nabízet své služby na základě jasného a srozumitelného systému, což usnadňuje srovnání cen a zajišťuje spravedlivé ocenění práce. Bez ohledu na to, zda jste na straně poskytovatele nebo klienta, pochopení významu a funkce normostrany je klíčové pro úspěšnou spolupráci v oblasti překladů a editace textu.