Překlady smluv

Smlouvy jsou velmi specifickým druhem textu. Často ani rodilý mluvčí nezná nebo nechápe dobře význam některých slov či dokonce vět. V případě překladu z cizího jazyka je toto neporozumění ještě umocněno. Ani naučená terminologie vám nezaručí, že jste obsahu porozuměli správně a víte, co podepisujete. Jistí si můžete být jen v případě, že překlad smlouvy svěříte do rukou léty ověřené překladatelské agentury express-překlady.cz.

 

Proč si nechat smlouvu přeložit odborníky?

 

Smlouvy vás či protistranu k něčemu zavazují a svým obsahem zpravidla ovlivňují váš další život. Ať už je to pracovní smlouva či smlouva s obchodním partnerem, vždy je potřeba vytvořit precizní překlad tak, aby nedocházelo k nedorozumění nebo spornému výkladu obsahu smlouvy.

Profesionalita a věcná správnost

 

Agentura express-překlady.cz disponuje řadou profesionálních překladatelů, kteří se specializují na problematiku práva a právních dokumentů. Smlouvy jsou přeloženy za použití specifické terminologie v rámci legislativní úpravy dané země a obsahují vše nezbytné pro to, aby byly soudně uznatelné.

Obchodní tajemství

 

V agentuře express-překlady.cz víme, že informace ve smlouvě mohou být citlivé, ovlivňující vaši osobu či hospodářský výsledek firmy. Pokud nám svůj text svěříte, můžete si být jistí, že zůstane v přísném utajení - bude s ním nakládat pouze překladatel a to výhradně za účelem překladu. Po skončení zakázky bude text smlouvy neprodleně odstraněn.

Příklady právních překladů

·        Smlouvy a smluvní dokumentace

·        Obchodní podmínky

·        Žádosti a úřední formuláře

·        Soudní dokumenty - žaloby, rozsudky, odvolání